There is an observable need for smart communication driven by globalization and technology.
Locally it’s represented by the need for professional translating especially in the economic, financial world.
We support you in achieving your goals, because quality and coherence are what recommends us.

 

Just an example

LONDON, March 9, 2012 – The International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) today announced that its EMEA Credit Derivatives Determinations Committee resolved unanimously that a Restructuring Credit Event has occurred with respect to The Hellenic Republic (Greece). The EMEA DC resolved that a Restructuring Credit Event has occurred under Section 4.7(a) of the ISDA 2003 Credit Derivatives Definitions (as amended by the July 2009 Supplement) following the exercise by The Hellenic Republic of collective action clauses to amend the terms of Greek law governed bonds issued by The Hellenic Republic such that the right of all holders of the Affected Bonds to receive payments has been reduced.
source: http://www2.isda.org/asset-classes/credit-derivatives/greek-sovereign-cds/

Free On-line Translation

LONDRA , 2012-03-09 – International swap și de asociere derivate , Inc. ( ISDA ) a anuntat astazi ca EMEA sale instrumente derivate de credit Comitetul Stabilirea rezolvate în unanimitate, că o Eveniment de restructurare de credit a avut loc în ceea ce privește Republica Elenă ( Grecia ) . EMEA DC a decis că o Eveniment de restructurare de credit a avut loc în conformitate cu secțiunea 4.7 ( a) din ISDA 2003 instrumentelor derivate de credit Definiții ( cum a fost modificat prin suplimentul iulie 2009) ca urmare a exercitării de către Republica Elenă a clauzelor de acțiune colectivă de a modifica termenii de greacă obligațiuni de drept reglementată emise de Republica Elenă astfel că dreptul de toți deținătorii de obligatiuni afectate să primească plăți a fost redus.

Our Translation

LONDRA, 9 martie 2012 – Asociația Internațională care reglementează Swap-urile și produsele financiare Derivate (ISDA) a anunțat astăzi hotărârea unanimă a Comitetului de Reglementare (CR) a Derivatelor pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa conform căreia a avut loc un Eveniment de Credit (Restructurare) în ceea ce privește instrumentele emise de Republica Elenă (Grecia). CR pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa a decis că s-a produs Evenimentul de Restructurare în conformitate cu Secțiunea 4.7 (a) din Definițiile Instrumentelor Derivate pe Risc de Credit ISDA 2003 (modificate prin suplimentul din iulie 2009), ca urmare a exercitării Clauzelor de Acțiune Colectivă (CAC) ale Republicii Elene de modificare a prevederilor referitoare la obligațiunile guvernate de legislația elenă, emise de Republică Elenă astfel încât au fost reduse drepturile tututuror deținătorilor de Obligațiuni Afectate de a-și primi plățile.